Tiskani proizvodi

Tisak na papiru

Posjetnice, vizit karte

Dizajn / oblikovanje:
Vrijeme izrade:
Vrsta papira:
Plastifikacija:
Količina:
Format / veličina:
Tisak:

Letak

Letci ili flayeri se koriste za masovna reklamiranja proizvoda.

Najčešće se koristi color letak formata A6 na papiru kunzdruck 135 g/m2, za kojeg imamo akciju do 31.3.2019., više u opširnije.

Dizajn / oblikovanje:
Vrijeme izrade:
Vrsta papira:
Količina:
Format / veličina:
Tisak: